A Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének 2012. évi munkaterve

1. Első és legfontosabb feladatként az egyesület honlapjának elindítása, melyhez pályázat benyújtása szükséges, e feladattal az elnököt bízzák meg. A honlap létrehozásához további információk összegyűjtése.
· · A honlap célja:

 

    - adjunk általános információt az alkotóházak szerepéről, az ott folyó tevékenységről,keltsük fel a látogatók figyelmét, térképen jelezzük az egyesületi tagok földrajzi elhelyezkedését,
   - a honlapon tagjainkat szöveges és képi anyaggal mutassuk be,
   - a tagszervezetektől, tagoktól beérkezett adatok feldolgozása és ennek eredményejelenjen meg a majdani honlapon
   - adjunk lehetőséget az alkotóházhoz kötődő sikeres rendezvények megjelentetésére,
   - szolgáltassunk aktuális információkat az alkotóházakat érintő pályázatokról,törvénymódosításokról, stb
2. Az alkotóházi konferencia szervezésének segítése, amennyiben a pályázati rendszer lehetővé tesz, a következő évi megszervezése.
3. Együttműködve az erre illetékes országos és egyéb szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel segíteni az egyesület rendezvényeken történő bemutatását.
4. Gondoskodás a szakmai fórumokon, tapasztalatcseréken, tanulmányutakon való részvételről.
5. Pályázati források keresése
6. Kapcsolatfelvétel, melynek során az egyesület tagszervezeteinek testvér-településikapcsolatait kihasználva EU-s pályázatokban részt tudna venni egyesületünk.
7. A hálózati gondolkodás elindítása, a jogszabályi környezet lehetőségeinek megismerése, az értékesítési lehetőség milyen mértékben és körülmények között valósulhatna meg, mindezekhez partnerek keresése
8. Önkéntesek fogadásának lehetőségét megteremteni.
9. Civil törvényi megfelelés elérése az egyesületi közhasznúság megőrzéséért.
10. A közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése.
11. Bélyegzők elkészítése.
12. Egyesületi szervezeti élet:
      Elnökségi ülések: március 6, november 6.
      Közgyűlés: április 21.
      A tagszervezetek ismételten kapják meg a belépési nyilatkozatot, az esetleges újbelépők szervezéséhez.